Advokát Referencie /

Príklady reálnych prípadov, ktoré advokátka riešila

Referencie advokáta

Advokátska kancelária JUDr. Katarína Bezáková poskytuje právne služby a právne poradenstvo domácim aj zahraničným klientom, a to tak fyzickým osobám ako aj spoločnostiam. Za svoje pôsobenie zaznamenala úspešné zastupovanie klientov v konaniach týkajúcich sa obchodno-právnych, občiansko-právnych a pracovno-právnych vecí. Advokát tiež dlhodobo poskytuje svoje služby niekoľkým významným spoločnostiam.

  • Dlhoročné poskytovanie právneho poradenstva a služieb spoločností pôsobiacej na Slovensku a zahraničí v oblasti energetiky.
  • Poskytovanie právneho poradenstva spoločnosti pôsobiacej v oblasti počítačovej grafiky a dizajnu.
  • Niekoľko úspešne ukončených konkurzov a vyrovnaní.
  • Bohaté skúsenosti so súdnym aj mimosúdnym vymáhaním pohľadávok.
  • Úspešné ukončené sporov pri dedičských a rozvodových konaniach.
  • Zastupovanie klientov cudzej národnosti v rozvodovom konaní.